Sagutan ng mga Tula ng/para sa mga Kabundukan

Tula ng Kabundukan

Halika, umakyat at maupo.

Langhapin mo ang amoy ng mga damo sa tuktok

at tikman ang mga ulap – magpahalik ka sa noo

Mahilig din palang mangyakap ang hamog.

Manatili ka pa ng kaunti, ‘wag kang mainip.

Medyo mahiyain ako pero hindi naman masungit.

Kamusta ka? Gusto kitang makilala.

Mayroon ako sa’yong ipakikita.

Pagod ka na ba? Halika at maupo.

Hubarin ang sapatos at magputik. Marami kang iniisip.

Tahimik lang ako pero nakikita kita.

Gusto mo bang umidlip at managinip? Sasamahan kita.

Magduyan ka sa agos ng mga asul at berdeng lawa,

marami kang maaalala. Saang banda ba ang masakit?

Hayaan mong ngitian ka ng ginintuang kagubatang

kasama ng araw sa langit.

Naguguluhan ka ba? Pagod sa pagtakbo?

Umupo ka muna at magpatianod.

Maganda ang paligid, hindi ba? Katulad mo rin

at ng maraming mga bagay sa buhay mong hindi mo na nakikita.

Hindi ako mapanghusga. Alam kong mahirap ang mag-isa.

Doon kung saan malayo at mahirap marating.

Iilan lang ba ang mapangahas na pumupunta sa akin?

Magpakatatag ka at palagi mong tatandaang mahal kita.

Magbabago ang panahon, mga kulay at amoy.

May mga darating at lilisan. May mga magpapaiwan.

(Palagi kitang isasama sa aking bawat pag-ahon at paglusong.)

Baunin mo sana akong lagi sa’yong alaala – ang pag-ibig kong matarik at mapagpalaya

at ang mga saglit ng ating maikling pagsasama.


 Sagot sa Tula ng Kabundukan

Tungkulin kong lumipad bilang pasasalamat

sa pagsalubong nang buong init at lamig

sa munting manlalakbay na tumatanaw lang sa langit –

sa nakapagpapakumbabang katatagan at karunungan mo

na sa sandaangtaon ay gumiba at bumuo pa rin sa’yo.

Tungkulin kong lumipad bilang pasasalamat

sa pagtitiwala mong kaya kong baybayin

anumang tarik at talas ng tuktok at mga bangin

walang putik at tinik na makapagpapasuko

sa baguhang mga binting gustong-gusto kang marating.

Tungkulin kong lumipad bilang pasasalamat

Sa pag-ibig mong tumitingin ng pantay –

walang mataas o mababa

at walang hinihinging kapalit

subalit nagpapasalamat sa anumang

abot-kaya kong ibigay, ibahagi

sa mga sandaling pinipili kong manatili.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s